Clubul Pensionarilor

Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” a început în luna mai 2011, derularea proiectului Clubul Pensionarilor.
Proiectul a cuprins: cursuri de calculatoare, de învăţarea limbii engleze, clubul de lectură şi constituirea unei trupe de teatru de amatori.

Cursurile de iniţiere în utilizarea calculatoarelor

Cursurile de iniţiere în utilizarea calculatoarelor au constat în instruiri privind utilizarea calculatorului (noţiuni de bază, sistem de operare, tehnoredactarea unui document, folosirea poştei electronice (e-mail), utilizarea programului de legislaţie LEGIS, vizualizarea Monitoarelor Oficiale sau navigare pe internet. De asemenea cursanţii au fost iniţiaţi şi în utilizarea canalelor gratuite de comunicare (Messenger, Skype).

Trupă de Teatru “Cutezătorii”

Proiectul înfiinţării unei trupe de teatru cu persoane de vârsta a treia a pornit din dorinţa de a demonstra că se poate experimenta ceva nou la orice vârstă şi, cu puţină imaginaţie, se poate trece din fotoliul de spectator direct pe scenă, sub luminile rampei. Împreună au fost alese şi li s-a dat viaţă unor personaje din literatura română (I.L. Caragiale, Gh. Brăescu, Anton Bacalbaşa, Ion Băieşu, Aurel Baranga) şi din cea universală (George B. Shaw, Moliere, Carlo Goldoni).
Trupa de teatru “Cutezătorii” a fost formată din oameni talentaţi, dornici să devină slujitori ai Thaliei, iar prin performanţele lor au depăşit graniţele Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”, fiind organizate spectacole în ţară şi peste hotare.

Detalii despre istoricul şi spectacolele trupei de teatru le puteţi afla accesând pagina dedicată Trupei de Teatru “Cutezătorii”.

Clubul de Lectură

Clubul de lectură s-a desfăşurat pe grupe de câte 10-15 participanţi. Persoanele prezente au dezbătut teme din literatura română, dar şi din cea universală şi au participat la diferite expoziţii de carte şi au vizionat ecranizări ale operelor celebre. La sfârşitul orelor de lectură, participanţii au legat relaţii de prietenie şi şi-au propus să pună bazele unui “Club de lectură” permanent la care să participe cât mai multe persoane iubitoare de frumos.

Cursurile de Limbă Engleză

Cursurile de limba engleză s-au desfăşurat pe mai multe grupe de câte 10-15 participanţi. Cursurile au vizat în special probleme de gramatică (substantivul, adjectivul, pronumele, numeralul, adverbul şi verbul), dar şi de îmbogăţire a vocabularului. La sfârşitul acestor cursuri, participanţii şi-au însuşit cunoştinţele minime de limbă engleză necesare întreţinerii unei conversaţii.