Clubul Melomanilor

Clubul Melomanilor este o asociaţie cu personalitate juridică fondată  în 18 noiembrie 2002, la Craiova, membrii fondatori fiind: prof. Maria Barbărasă, ec. Gheorghe Daniliuc, prof. Gheorghe Fabian (director fondator), prof. Georgeta Furtună, ing. Mihai Raduţoiu, pianist Mihai Ungureanu.

Clubul Melomanilor are ca scop cultivarea interesului, gustului estetic pentru muzica de calitate, cu adresabilitate tuturor grupelor de vârstă.

Obiectivele asociaţiei sunt:

  •  mediatizarea şi punerea în valoare a compozitorilor autohtoni, clasici şi contemporani,
  • reconsiderarea valorică a muzicii vechi, româneşti şi universale,
  • orientarea educaţională a tinerilor spre valorile perene ale muzicii,
  • cercetarea tezaurului muzical regional,
  • încurajarea tinerelor talente,
  • organizarea de colocvii, întâlniri cu personalităţi marcante ale vieţii muzicale oltene etc.

Calitatea de Membru al asociaţiei o poate dobândi orice persoană fizică interesată de arta muzicii clasice şi care împărtăşeşte ideile “Clubului Melomanilor”.

Clubul Melomanilor îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei Mediatecă şi American Corner.

Echipa Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”:
Carmen Tică – bibliotecar
Mădălina Băileşteanu – bibliotecar

Secţia Mediatecă şi American Corner