Category Archives: expoziţie de carte

afis-expo-brancusi

Constantin Brâncuși – 141 de ani de la naștere

afis-expo-brancusi20 februarie 2017,
Salonul Expozițional

Expoziție de carte

Constantin Brâncuși – 141 de ani de la naștere

Constantin Brâncuși (n. 19 februarie 1876, Hobița, Gorj – d. 16 martie 1957, Paris), a fost cel mai mare sculptor român, contribuind enorm la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană. Prin creațiile sale s-a făcut cunoscut în întreaga lume, lucrările fiind foarte căutate. A primit numeroase premii si distincții, iar opera și influența sa continuă să dăinuiască și după moarte, fiind considerate de o valoare inestimabilă.

Dintre titlurile expuse menţionăm:

 • Vincenzo, B., Brâncuși – Marea Operă, Paris, 2011, Editions Spectre;
 • Buican, A., Brâncuși – O biografie, Buc. , 2006, ed. Artemis;
 • Grigorescu, D., Brâncuși și arta sec. XX, Buc., 1999, ed. 100+1 Gramar;
 • Crăciun, V., Brâncuși – 10 desene necunoscute, Craiova, 2007, ed. Semne;
 • Cârlugea, Z., Constantin Brâncuși – orizonturi critice, Craiova, 2009, ed. Scrisul Românesc;
 • unirea3

  24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române

  afis-expo-unireaVineri, 20 ianuarie 2017
  Sala “Acad. Dinu C. Giurescu”

  EXPOZIȚIE DE CARTE

  24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române

  Unirea Principatelor Române cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1918) a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea și reprezintă unificarea vechilor state Moldova și Țara Românească. Unirea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească.

  Unirea a fost un proces complex, bazat pe puternica apropiere culturală și economică între cele două țări. Procesul a început în 1848, odată cu realizarea uniunii vamale între Moldova și Țara Românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu. Deznodământul războiului Crimeii a dus la un context european favorabil realizării unirii. Votul popular favorabil unirii în ambele țări, rezultat în urma unor Adunări Ad-hoc în 1857 a dus la Convenția de la Paris din 1858, o înțelegere între Marile Puteri prin care se accepta o uniune mai mult formală între cele două țări, cu guverne diferite și cu unele instituții comune. La începutul anului următor, liderul unionist moldovean Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca domnitor al Moldovei și Țării Românești, aducându-le într-o uniune personală.

  Epoca Unirii Principatelor a fost un timp de mare intensitate istorică, pe toate planurile, s-au produs transformări structurale, care au conferit înfruntării dintre forţele vechi şi cele noi aspecte dramatice. Lupta pentru unire nu a reprezentat un scop în sine, nu a fost limitată la aspectele practice, politice, ci s-a extins asupra întregii vieţi a societăţii, s-a împletit firesc, cu tot ceea ce s-a întreprins pentru a se pregăti crearea statului modern al cărui beneficiar urma să fie poporul, în totalitatea lui.
  În perspectiv istorică, reformele care au succedat dublei alegeri de la cele mărunte la cele majore, apar ca având o însemnătate tot atât de mare ca şi actul propriu-zis al Unirii, concretizat în dubla alegere, moment declanşator în procesul de formare şi organizare a statului modern român.
  Pe drept, perioada istorică în care s-a realizat şi consolidat prin reforme statul naţional, poate fi apreciată drept perioadă a revoluţiei pentru unitate. De altfel, contemporanii înşişi i-au simţit ritmul, profunzimea şi dimensiunile.

  Dintre lucrările expuse amintim: Unirea 24 ianuarie 1859 (s.a.), Nicolae Iorga – Unirea Principatelor (1859) : Povestită românilor cu prilejul împlinirii a cincizeci de ani de la întemeierea statului român (1909), Acte şi documente relative la istoria renascerei României, Vol.9 – (1857-1859), publicate de Dimitrie A. Sturdza şi J. J. Skupiewski ( 1901), A. D. Xenopol – Histoire des Roumains de la Dacie Trajane depuis les origines jusqu’a l’union des Principautés en 1859, vol.2 – 1633-1859 (1896), Mihai Cojocariu – Zimbrul şi Vulturul : cercetări privitoare la Unirea Principatelor (2010 ), Luchian Deaconu, Otilia Gherghe –Oltenia și Unirea Principatelor (1999), Ion Ţurcanu – Istoria ilustrată a românilor de la origini până la Marea Unire (2007), Lupta artiştilor plastici pentru Unirea Ţărilor Romîne : 24 ianuarie 1859 – 1959 (1959), Unirea Principatelor și puterile europene (1984), Iosif Micu – Teme și subiecte filatelice din istoria României (1980), etc.

  eminescu7

  Mihai Eminescu – 167 de ani de la naștere

  afis-expo-eminescu13 ianuarie 2017
  Salonul Expozițional

  Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” desfășoară o serie de activități culturale cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la nașterea marelui poet național, Mihai Eminescu.

  Expoziție de carte

  Mihai Eminescu – 167 de ani de la naștere

  Poet, prozator și jurnalist român, considerat de cititorii români și de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română, tradus în peste 35 de limbi, Mihai Eminescu rămâne punct de reper pentru literatura română şi universală.

  Dintre titlurile expuse menţionăm:

  – Eminescu, Mihailu: Studiu criticu.-Blasiu:Tipografia Seminarului Archidiecesanu, 1891;
  – Eminescu, M – Poezii postume .- Bucureşti: Editura Minerva, 1905;
  – Predescu, Lucian – Enciclopedia României “Cugetarea” : Material românesc, oameni şi înfăptuiri .- Bucureşti : Editura Saeculum I.O., 1999
  – XXX – Manuscrisele Mihai Eminescu [Antologie] : Academia Română; Ediţie coordonată de Eugen Simion .- Bucureşti : Editura Enciclopedică ,[2005];

  Editii bibliofile:

  – Eminescu, Mihai – Poezii ( Desene de Nicolae Truţă) .- Slatina : Edition S. Scribul, 2005
  – Eminescu, Mihai – Scrieri esenţiale (coordonator Ion Soare) .- Râmnicu-Vâlcea : Editura Fortuna, 2002 ( 5 volume);

  afis-eliade

  Eliade se întoarce acasă!

  afis-eliade

  Vineri, 25 noiembrie 2016

  Sala ”Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu”

   

  Vineri, 25 noiembrie 2016, ora 11.00

  Conferința “Mircea Eliade 4, Place Charles Dullin, Paris”
  CRISTIAN BĂDILIȚĂ, scriitor și istoric al creștinismului timpuriu

  Vineri, 25 noiembrie 2016, ora 12.00

  Inaugurarea Expoziției Mircea Eliade – Pagini inedite din Jurnal
  Manuscrise și lucrări semnate de Mircea Eliade aflate în colecțiile Bibliotecii Aman

  112 de pagini inedite din jurnal, singurele pagini ale versiunii originale, 1959-1962, redactate în limba română.

  afis-expo-beron

  Petăr Beron

  afis-expo-beronJoi, 24 noiembrie 2016, ora 10.00
  Sala ”Acad. Dinu C. Giurescu”

  Expoziția dedicată personalității de origine bulgară
  dr. Petăr Beron

  Organizată cu concursul Lectoratului bulgar al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din Craiova, această expoziție reunește aspecte din viața autorului primului manual bulgar pentru un învățământ modern.

  Petăr Beron, erudit bulgar de profesie doctor, s-a născut în anul 1795 într-un orășel de munte, Kotel, din Bulgaria de astăzi, iar soarta sa a fost strâns legată de România și în special de Craiova. După ce termină medicina la Műnchen și își dă doctoratul în medicină, este numit doctor la Craiova, în anul 1832. Timp de 7 ani, cât a deținut acest post, d-rul Petăr Beron s-a ocupat și de controlul asupra comerțului cu produse medicamentoase, împiedicând vânzarea în farmacii a produselor cu conținut discutabil.
  În anul 1841 cumpără o moșie în împrejurimile Craiovei, unde exista și un han, la drumul spre București. Amintirea sa este păstrată și azi prin denumirea zonei de la marginea Craiovei – Hanul Doctorului.
  Dr. Petăr Beron a acordat o mare atenție educației. Este considerat părintele educației laice în Bulgaria, fiind autorul primului manual cu conținut laic în limba bulgară „Abecedarul cu pești”.
  Își găsește sfârșitul aici, la Craiova, în 1871, la moșia sa de la periferia orașului.
  Dr. Petăr Beron reprezintă una dintre cele mai mari personalități din perioada de Renaștere a Bulgariei.
  Cu acest prilej, o delegație condusă de dna. Prof. Dr. Elka Traykova, directorul Institutului de Literatură de pe lângă Academia de Științe din Bulgaria, va fi prezentă la biblioteca județeană.
  Volumele donate vor fi un semn al legăturii culturale între români și bulgari.

  afis-expo-ziua-limbilor

  Ziua Limbilor Europene

  afis-expo-ziua-limbilorLuni, 26 septembrie 2016
  Salonul Expozițional

  Expozitie de carte

  Ziua Limbilor Europene

  Ziua Limbilor Europene este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, plurilingvismul, cât și învățarea limbilor străine pe tot parcursul vieții. Ziua Europeană a Limbilor are ca obiectiv atragerea atenției publicului asupra importanței învățării limbilor străine, dar și sensibilizarea cu privire la existența tuturor limbilor vorbite în Europa, încurajând învățarea acestora. Manifestarea a debutat în anul 2001, an care a fost declarat de Consiliul Europei Anul european al limbilor vorbite. De atunci, în fiecare an, la 26 septembrie, în fiecare din cele 45 de state membre ale Consiliului Europei, se sărbătorește Ziua limbilor vorbite. În Europa se vorbesc 23 de limbi oficiale, dar există și peste 60 de comunități autohtone care vorbesc o limbă regională sau minoritară.

  Dintre titlurile expuse menţionăm:

 • Grecu, V., Studii de istorie a lingvisticii românești, ed. Didactică și Pedagogică, Buc., 1971;
 • Frisch, H., Relațiile dintre lingvisica română și cea europeană, ed. Saeculum, Buc., 1995;
 • Murar, I., A history of the English language, Nunta de diamant, ed. Universitaria, Craiova, 2005;
 • Aioane, M., Dicționarul principalelor verbe italiene și construcțiile lor specifice, ed. Polirom, Iași, 2005;
 • afis-expo-regina-ana

  Doliu la Casa Regala a României

  afis-expo-regina-ana8 august 2015
  Salonul Expozițional

  Expoziție de carte

  Doliu la Casa Regala a României

  Pricipesa Ana de Bourbon-Parma, născută la Paris în anul 1923, devine soţia Regelui Mihai I al României în anul 1948. Aceasta l-a cunoscut pe Rege la Londra şi după doar o saptamană, Regele i-a cerut mâna, urmând să se căsătorească la Atena.

  O personalitate feminină marcantă, prin puterea exemplului şi principiile de neclintit, Regina Ana este comemorată prin expoziţie de carte, periodice şi fotografie, existente în colecţiile bibliotecii „Alexandru şi Aristia Aman”.

  Regina Ana a încetat din viață în ziua de 1 august 2016, în Elveția, lăsând Familia Regală a României, cât şi întregul popor român, în doliu.

  Dintre titlurile expuse menţionăm:

  • Principele Radu al României, Ana : portretul reginei, ed. Curtea Veche Publishing, Buc., 2013;
  • Radu de Hohenyollern-Veringen, Un război, un exil, o viaţă, ed. Humanitas, Buc., 2000;
  • Principesa Margareta a României, Principele Radu al României, Nunta de diamant, ed. Rao, Buc., 2008;
  • Prince Radu of Romania, The King’s Year, ed. Curtea Veche Publishing, Buc., 2013;

  afis-lansare-expo-15iun

  Lansare de carte și expoziție de ex-librisuri

  afis-lansare-expo-15iun
  Miercuri, 15 iunie 2016,
  ora 14.00

  LANSARE DE CARTE

  Românisme. Epigrame. Caricaturi. Ziceri

  Autor: Lupu Costel

  Lansarea cărții va avea loc în Sala ”Acad. Dinu C. Giurescu”

  EXPOZIȚIE DE EX-LIBRISURI

  Eminesciana

  Vernisajul expoziției va avea loc post-lansare, în Salonul Expozițional al bibliotecii.

  Un artist complex, Lupu Costel, nascut la 15 iunie 1951 în Alexandria, Teleorman, este autor al cărții „Armonii în Alb și Negru”, având o multitudine de expoziții de pictură, grafică, sculptură, decorațiuni interioare, atât pe plan național, cât și internațional (Madrid, Roma).
  Lucrarile de grafică sunt în general realizate pe diverse tematici (Blaga, Eminesciana, Moromețiana).

  afis--noaptea-2016

  O noapte în bibliotecă

  afis--noaptea-2016Vineri, 27 mai 2016, începând cu ora 18.00

  Biblioteca Județeana ”Alexandru și Aristia Aman”

  O noapte în bibliotecă

  Program:

  • Jocurile copilariei, ora 18.00-20.00, Curtea bibliotecii
  • Bibliotecar pentru o noapte, ora 18.00-1.00, Sectia de Împrumut, Prelucrarea Colectiilor
  • Premierea concursului de limba engleza ”O poveste pentru tine”, ora 18.30, Sectia Mediateca si American Corner
  • Istoria Craiovei. Prezinta prof. Claudia Balaci, participa elevi CNFB, ora 18.45, Sectia de Împrumut
  • Atelier de desen ”Personajul preferat în culoare îmbracat”, ora 18.00, Sectia pentru Copii si Tineret
  • Atelier hand-made ”Tehnica servetelului”, ora 18.00-22.00, Sala de lectura nr.1
  • Atelier hand-made „Bratarile printesei”, ora 19.00, Sectia pentru Copii si Tineret
  • Trupa Cutezatorii, Piesa de teatru ”A murit Bubi”, ora 19.30, Sala ”Acad. Dinu C. Giurescu”
  • Temeri – discuții cu psihologul Mihail Jianu, ora 20.00, Secția de Împrumut
  • Recital acordeon Radu Stanculescu, ora 20.30, Sala ”Acad. Dinu C. Giurescu”
  • Vizionari filme pentru copii, ora 20.00, Sectia pentru Copii si Tineret
  • Cântecele copilariei, ora 21.00, Sectia pentru Copii si Tineret
  • Vizionare film, ora 20.00-22.00, Sectia Mediateca si American Corner
  • Vizionare spectacol (opera, balet, etc.), ora 22.30-0.30, Sectia Mediateca si American Corner
  • Expozitie de carte: CRAIOVA, ora 18.00-1.00, Sala ”Acad. Dinu C. Giurescu”
  • Vizitare Biblioteca ”Academician Dan Berindei”, ora 18.00-1.00
  • Vizitarea Casei Memoriale ”Elena Farago”, ora 18.00-1.00
  • Expozitie de carte: donatia AMAN, ora 18.00-1.00, Salonul expozitional
  • Pro show: Familia Aman – un destin pentru Craiova, ora 18.00-1.00, Salonul expozitional
  • Vizitare Depozit General, ora 18.00-1.00
  • Internet gratuit, ora 18.00-1.00, CIP

   

  afis-expo-ziua-cartii

  Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor

  afis-expo-ziua-cartiiVineri, 22 aprilie 2016
  Salonul Expozițional, Biblioteca Judeteana “Alexandru si Aristia Aman”

  Expozitie de carte
  Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor

  Anual se desfășoară activități culturale în data de 23 aprilie, începând din anul 1995, atunci când s-a hotărât de către UNESCO marcarea trecerii în neființă a doi titani ai literaturii universale, William Shakespeare și Miguel de Cervantes.

  De asemenea, din anul 2005, ziua de 23 aprilie a fost declarată „Ziua Bibliotecarului din România”.

  Astfel, la biblioteca județeană se vor expune cărți de o inestimabilă valoare pentru literatura universală din toate timpurile.

  Dintre titlurile expuse menţionăm:

 • Shakespeare, W., Sonete și poeme, Buc., 1974, ed. Minerva;
 • Shakespeare, W., Teatru, Buc., 1999, ed. Mondero;
 • Shakespeare, W., Tragedies, London, 1992, Everyman’s Library;
 • Cervantes, Saavedra Miguel de, Don Quijote de la Mancha, Chișinău, 1993, ed. Hyperion;
 • Nabokov, V., Lolita, Buc., 1994, Universal Dalsi;