afis-simpozion-2-mai

Familia și provocările ei actuale

afis-simpozion-2-mai2-4 mai 2017
Arhiepiscopia Craiovei
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”

Simpozion Naţional

Familia și provocările ei actuale

la Centrul de restaurare, conservare şi vizualizare, Strada Brestei, nr. 24, Craiova

Evenimente liturgice şi editoriale:

  • Marţi, 2 mai, în intervalul 11,40 – 12,30, lansarea lucrării Evoluţia unor drepturi fundamentale în contextul social actual, autori Anca Ioana Iancu şi Gheorghe Iancu, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017.
  • Miercuri, 3 mai, în intervalul 9,00 – 11,00, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Maica Precista” – Dudu din Craiova, de praznicul Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici.
  • Joi, 4 mai, în intervalul 11,40 – 12,40 – Eveniment editorial – Lansarea volumului „Paradigmai creştină a unei Europe unite. Educaţia religioasă: valenţe, exigenţe, finalităţi”, coord. dr. Lucian Dindirică, editori: Pr. Conf. Dr. Adrian Ivan, Pr. Conf. Dr. Adrian Boldişor, Pr. Lect. Dr. Ioniţă Apostolache, Ed. Mitropolia Olteniei, Ed. Universitaria, Craiova, 2017.